Skip to content

FamilyLab

„Niektórzy nazywają mnie ekspertem od wychowania. Jest to określenie zupełnie chybione, ponieważ nie ma ekspertów od wychowania. W wychowaniu nie ma jednej słusznej drogi.”

(Jesper Juul)

Jesper Juul to duński pedagog i terapeuta rodzinny, autor książek o wychowaniu, jeden z propagatorów zmiany w wychowywaniu dzieci, założyciel organizacji Family Lab. W swojej ponad 40-letniej pracy z rodzinami zgromadził ogromne doświadczenie i wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Wiedzę tę zawarł w licznych książkach, m.in. „Twoje kompetentne dziecko”, „Nie z miłości”, „Agresja – nowe tabu” czy „Kryzys szkoły” i in.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, stworzył też scenariusze spotkań z dorosłymi, podczas których przygotowane do tego osoby – Trenerzy Familylabu – w trakcie osobistego spotkania z grupą dzielą się sformułowanymi przez niego wartościami.


Iza-01

Podejście Jespera Juula opiera się na czterech wartościach:

Równej godności dzieci i dorosłych;
Ochronie integralności osobistej
Autentyczności i autorytecie osoby dorosłej;
Odpowiedzialności osobistej.

Oferta

iza-dzieci

Seminaria inspirujące

na licencji Family Lab w formie wykładowej z możliwością zadawania pytań/online lub stacjonarnie

iza-dzieci

Warsztaty

– z możliwością pracy w małych grupach dające możliwość większej interakcji/ stacjonarnie

iza-dzieci

Konsultacje indywidualne

Seminaria inspirujące

to rodzaj spotkań opartych na podręcznikach przygotowanych przez Jespera Juula. Na spotkania zapraszam wszystkie osoby, które szukają inspiracji do budowania i rozwijania jakościowej relacji z dzieckiem. Spotkania są skierowane zarówno do rodziców jak i dziadków, opiekunów i wychowawców przedszkolnych. Każde spotkanie trwa 1,5-2 godziny.
Seminaria inspirujące to spotkania podczas których uwaga zwrócona zostaje na nas- dorosłych jako fundament relacji z dzieckiem.

Tematy:

 

Dorosły jak latarnia morska

Na seminarium szukamy odpowiedzi
– jak być dla dzieci naturalnym liderem, przywódcą z zachowaniem poszanowania ich integralności.
– w jaki sposób budować w rodzinie autorytet, w czasach w których powszechnie mówi się o kryzysie autorytetów.
– skłaniamy do refleksji nad tym jakie wartości chcielibyście zaszczepić w dzieciach

„Większość rodziców, którzy poddają swoje zachowanie głębszej refleksji, dochodzi do wniosku, że

pięćdziesiąt procent tego, co mówią do dzieci, jest zupełnie zbyteczne albo służy tylko utrzymaniu

ich dobrego mniemania o sobie jako rodzicach.

Przewodnictwo w rodzinie nie polega na tym, żeby być lubianym, tylko żeby mieć realny wpływ na

życie dzieci.” Jesper Juul

 

Jestem ok, taki jaki jestem

To seminarium dotyczące kluczowego pojęcia dla rozwoju dziecka- poczucia własnej wartości.
Podczas seminarium dowiesz się
– czym jest, jak rodzi się i rozwija poczucie własnej wartości
– czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości
– czy i jak poczucie własnej wartości rodzica czy opiekuna ma wpływ na rozwój poczucia własnej wartości u dzieci
– jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie

„Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z

innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba,

gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim

człowiekiem.” Jesper Juul


Sztuka mówienie NIE  czystym sumieniem

Seminarium o tym jak z dbałością o siebie budować relację opartą na miłości.
Jeśli trudność sprawia ci stawianie granic
Jeśli męczą cię nieustanne negocjacje z dzieckiem
Jeśli wychowałaś(-eś) się w domu w którym często słyszałaś(-eś) nie i teraz masz trudność z odmawianiem dziecku
Zachęcam cię do udziału

„Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową

okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak

chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób,

musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji. Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a

dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem,

przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz

o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.” Jesper JuulAgresja- niebezpieczne tabu

W świecie  którym informacje o przemocy stają się codziennością ważne żebyśmy zrozumieli

Czym właściwie jest agresja?
Jak się objawia u dzieci?
Skąd się bierze?
Jak reagować?

„Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie

traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie

im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych

gierek.” Jesper JuulDziecko w szkole

Jak wspierać dziecko na drodze edukacji zarówno w szkole jak w domu?
Jak oddać dziecku odpowiedzialność jednocześnie nie pozostawiają go samemu?
Co zrobić by nie stać się żandarmem stojącym nad dzieckiem?
Jak poprzez edukację nie zburzyć tworzącej się relacji z dzieckiem?

„Kiedy nasze dzieci odnoszą sukcesy w szkole, w pracy, w małżeństwie i w roli rodziców,

najczęściej nas nie potrzebują. Potrzebują nas wtedy, gdy jest im ciężko. Nie potrzebują przy tym,

abyśmy im mówili, jakie mają być. Potrzebują nas, aby ustalić, kim tak naprawdę są.” Jesper Juul


Nastolatki- kiedy kończy się wychowanie

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty?
Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt?
Czy powinno mnie niepokoić, że moje nastoletnie dziecko się nie buntuje?
Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie – inaczej się ubiera, długo śpi, komunikuje się elektronicznie, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i odzywa się półsłówkami?
Jak być mądrym rodzicem nastolatka?
Jak rozmawiać o szkole? Na co pozwalać?
Jak wyrażać swoje zdanie?
Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać?
Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem – postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody.
Jak zrobić to w praktyce – to właśnie jest tematem seminarium.

„Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego:

świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi,

jakimi są.” Jesper JuulUśmiechnij się, siadamy do stołu

W jaki sposób kwestia żywienia dziecka łączy się ze stosunkiem rodzica do samego siebie?
Jaki wpływ na to mają emocje?
Co ma do tego zaufanie?
Za co w tej sferze mogą być odpowiedzialne dzieci?
Czy posiłki są odpowiednią okazją do wychowywania dzieci i wpajania im dobrych manier?

Kompetencje dzieci w odniesieniu do jedzenia polegają na tym, że odpowiadają za swój apetyt i

swój smak, a ich reakcje na określone potrawy są zawsze autentyczne. Wiedzą, kiedy czują głód i

kiedy są najedzone. (…) wrodzona kompetencja dzieci to umiejętność autentycznego reagowania i

przekazywania informacji zwrotnej rodzicom. Co prawda, niekiedy ich reakcje – zanim zmienią się w

sensowny przekaz – muszą najpierw zostać rozszyfrowane. Nie zmienia to jednak faktu, że są

prawdziwe i społeczne. Prawdziwe – czyli nie wynikają z woli manipulowania rodzicem w

negatywnym sensie. A społeczne – bo stanowią znaczący wkład do rodzinnej wspólnoty.” Jesper Juul